logo EAFP

Equipo técnico

DIRECCIÓN E PRODUCIÓN: Xosé Abad GUIÓN: Xosé Abad e Sandra García Rey

MONTAXE: Sandra G. Rey e X. Abad

MÚSICA ORIXINAL: Marcelino Galán VOZ SOLISTA: Estíbaliz Espinosa

SON DIRECTO: Manuel Maneiro-Zen Audio Pro

COORDINADOR DE PRODUCIÓN: Jorge Eiroa

CÁMARA: Alberto Castaño, Germán Tejada, Sandra García Rey, Marcos Cenamor, Brais Vieites, Xosé Abad

COORDINADOR FIGURACIÓN: Germán Tejada DESEÑO GRÁFICO: Txema Mora

FOTOGRAFÍA DE RODAXE: Alberto Pérez Reino